Chứng nhận ISO 45000 – HT Quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp

Hiện nay, các doanh nghiệp được chứng nhận theo Tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 có thể chuyển đổi hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp của …

Posted by & filed under CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG.