Chứng nhận tiêu chuẩn dệt may hưu cơ toàn cầu: GOTS

Tiêu chuẩn dệt may hữu cơ toàn cầu (GOTS – Global Organic Textile … các hàng dệt may được chế tạo từ tối thiểu 70% sợi hữu cơ tự nhiên được chứng nhận.

Posted by & filed under CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG.