Chứng nhận tiêu chuẩn thành phần hưu cơ toàn cầu: OCS

Chứng nhận dệt may hữu cơ toàn cầu GOTS · Chứng nhận thành phần hữu cơ OCS · Chứng nhận tiêu chuẩn tuyên bố tái chế RCS; tái chế toàn cầu GRS .

Posted by & filed under CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG.