Chứng nhận tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội: SA8000, BSCI, WRAP, C-TPAP

Bộ quy tắc ứng xử BSCI được FTA công bố như là nền tảng cốt lõi mà các tổ chức, … lý xã hội SA8000 và cấp giấy chứng nhận phát triển bởi Trách nhiệm Xã hội … dịch vụ Đào tạo, Tư vấn chứng nhận tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội theo BSCI, … nhập trong chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu WRAPBSCI, SEDEX SMETA, …

Posted by & filed under CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG.