Đào tạo cấp chứng chỉ nghề

Công ty bạn nộp 1 bộ hồ sơ tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi có trụ sở chính của đơn vị. Trường hợp đăng ký hoạt động dạy nghề tại phân hiệu/cơ sở đào tạo khác có địa điểm không cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với trụ sở chính thì nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi có phân hiệu/cơ sở đào tạo khác của đơn vị.
Hồ sơ gồm:

Posted by & filed under ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN.