Đào tạo cấp chứng chỉ vận hành thiết bị áp lực

Thiết bị áp lực là bất kỳ thiết bị hay hệ thống nào làm việc với chất khí hay chất lỏng có áp suất cao hơn áp suất của khí quyển. Những sự cố xảy ra khi vận hành thiết bị áp lực; đều đi kèm theo những tai nạn gây thương tích thậm chí là chết người cực kỳ nghiêm trọng. Để có thể giảm thiếu tối đa những rủi ro có thể xảy ra. Thì việc huấn luyện an toàn vận hành thiết bị áp lực là điều cực kỳ cần thiết.

Posted by & filed under ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN.