Đào tạo cấp chứng chỉ vận hành xe nâng

Chứng chỉ vận hành xe nâng được chia làm 2 hình thức đào tạo bao gồm: đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp và đào tạo trực tiếp tại trung tâm. Tùy vào từng trường hợp mà có hình thức đào tạo phù hợp.

Đối với việc đào tạo trực tiếp tại công ty thì số lượng phải từ 4 người trở lên và công ty phải có xe nâng

Posted by & filed under ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN.