Đào tạo nhận thức ISO 9001

Hiểu về ISO 9001 thông qua giới thiệu chúng tôi về Khóa đào tạo quản lý chất lượng ISO 9001: 2008

Khóa đào tạo trong một ngày được thiết kế và giảng dạy bởi các giáo viên giàu kinh nghiệm sẽ giúp bạn hiểu về tất cả các lĩnh vực quản lý chất lượng và tầm quan trọng của nó trong việc đảm bảo kinh doanh trong tương lại cũng như sự tự tin các bên liên quan

Posted by & filed under ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN.