Tại sao phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thiết bị máy móc?

Tại sao phải chứng nhận hợp quy thiết bị máy móc?

Căn cứ theo nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động

Căn cứ theo Thông tư 22/2018/TT-BLDTBXH ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toan thuộc trach nhiệm quản lý nha nước của Bộ Lao Động – Thương Binh Và Xã Hội

Các thiết bị máy móc khi được nhập về phải làm chứng nhận hợp quy để được thông quan hàng hóa có thể tham khảo thủ tục tại đây https://vecvina.com/thu-tuc-kiem-tra-nha-nuoc-thong-quan-hang-hoa-nhap-khau-theo-thong-tu-22/

Các cơ sở, doanh nghiệp sử dụng máy móc – thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt phải được chứng nhận hợp quy và Công bố hợp quy theo quy định pháp luật trước khi đưa vào kiểm định sử dụng

TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH  AN TOÀN THIẾT BỊ VIỆT NAM (VESC) cung cấp dịch vụ trọn gói nhanh chóng với chi phí thấp nhất.
Giúp doanh nghiệp giảm thiểu được chi phí lưu kho, lưu bãi ở cảng.
Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được tư vấn:

PHÒNG CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH

HOTLINE: 097 2714 345 or 0911 095 195

Email: kiemdinh@vecvina.com

Facebook: https://www.facebook.com/vecvina/

 

 

 

 

 

Posted by & filed under CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP QUY.