Hiệu chuẩn máy chiếu 2D-3D

Máy đo 2D được phát triển từ máy chiếu truyền thống dựa trên sự kết hợp của công nghệ ánh sáng, máy móc, điện và máy tính. Áp dụng cho các thiết bị, điện tử …

Posted by & filed under HIỆU CHUẨN MÁY MÓC THIẾT BỊ.