Hiệu chuẩn nhiệt kế, bộ hiển thị nhiệt

Hiệu chuẩn thiết bị nhiệt độ là khi một thiết bị, cảm biến, sensor nào đó có sự biến đổi về nhiệt độ, công suất, sức ép vật lý. Và hiện đang có nhiều thiết bị hiệu chuẩn thiết bị nhiệt độ như: nhiệt kế cảm biến, nhiệt kế đo độ ẩm, nhiệt kế điện tử, máy ghi nhiệt độ, máy ghi nhiệt độ, máy đo nhiệt độ đầu mỏ hàn, máy sấy, bộ điều khiển nhiệt độ, sung bắn nhiệt độ, RTD, cặp nhiệt điện, thermistors, nhiệt kế bi-metal, nhiệt kế thủy tinh để hiệu chỉnh… chúng hiện đang được phân phối bởi những hãng rất nổi tiếng. Chẳng hạn, như AOIP 1200 Basic, Isotech QuickCal 550, Ametek ITC 155/320/65, Isotech Pegasus 1200, Isotech Gemini LRI Dry Block, Ametek Jofra ATC 650B, Fluke Calibration Model 9150 Thermocouple Furnace, Fluke Calibration 9190A Field Metrology Well…

Posted by & filed under HIỆU CHUẨN MÁY MÓC THIẾT BỊ.