Hiệu chuẩn phương tiện đo các loại

Thiết bị đo lường luôn được tin cậy là nhờ vào tính chính xác của nó. Khi một cảm biến hoặc thiết bị có sự biến đổi về nhiệt độ hay sức ép về vật lý, công suất của nó sẽ bắt đầu giảm, hay còn gọi là “độ lệch”. Điều này có nghĩa là dữ liệu đo lường từ thiết bị sẽ trở nên thiếu chính xác, không tin cậy, gây ảnh hưởng đến chất lượng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Vì thế, kiểm định/hiệu chuẩn thiết bị trở thành hoạt động đặc biệt cần thiết đối với các đơn vị, tổ chức sử dụng chúng.

Với cơ sở vật chất hiện đại, các chuyên gia Vinacontrol sẵn sàng cung cấp các giải pháp về kiểm định và hiệu chuẩn đối với các phương tiện đo lường, chuẩn đo lường. Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực này và có thể cung cấp dịch vụ kiểm định đối với nhiều loại phương tiện đo lường và chuẩn đo lường ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Đặc biệt, Vinacontrol được các cơ quan Quản lý Nhà nướ tin tưởng và chỉ định thực hiện đối với lĩnh vực kiểm định và hiệu chuẩn.

Posted by & filed under HIỆU CHUẨN MÁY MÓC THIẾT BỊ.