KIỂM ĐỊNH AN TOÀN PA LĂNG XÍCH KÉO TAY

Pa lăng xích kéo tay có phải kiểm định an toàn không?

Căn cứ theo Thông tư số Thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH ( Thay thế cho TT53/2016/TT-BLDTBXH) ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành danh mục các loại máy. Thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì Pa lăng xích thuộc danh mục trên

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn QTKĐ 13:2016/ BLĐTBXH áp dụng để kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu, định kỳ, bất thường đối với các pa lăng xích kéo tay có tải trọng từ 1.000kg trở lên thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Tất cả các loại Pa lăng khi  trước khi đưa vào sử dụng đều phải kiểm định an toàn

Quy trính kiểm định Pa lăng như thế nào?

CÁC BƯỚC KIỂM ĐỊNH

Khi kiểm định kỹ thuật an toàn Pa lăng xích kéo tay phải lần lượt tiến hành theo các bước sau:

– Kiểm tra hồ sơ, lý lịch của thiết bị;

– Kiểm tra bên ngoài;

– Kiểm tra kỹ thuật- Thử không tải;

– Các chế độ thử tải- Phương pháp thử;

– Xử lý kết quả kiểm định.

Lưu ý: Các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được tiến hành khi kết quả kiểm tra ở bước trước đó đạt yêu cầu. Tất cả các kết quả kiểm tra của từng bước phải được ghi chép đầy đủ vào bản ghi chép hiện trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 01 và lưu lại đầy đủ tại tổ chức kiểm định.

Thời hạn kiểm định của Pa lăng xích là bao lâu?

Với các palăng xích kéo tay lắp đặt cố định tại nơi có mái che: thời hạn kiểm định định kỳ 3 năm.

Thời hạn kiểm định định kỳ 1 năm đối với các palăng xích kéo tay sau: lắp đặt cố định ngoài trời; thiết bị được sử dụng lưu động; thiết bị sử dụng trên 12 năm

Liên hệ:

PHÒNG CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH

HOTLINE: 097 2714 345 Or 0911 095 195

Email: kiemdinh@vecvina.com

Facebook: //www.facebook.com/vecvina

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted by & filed under Kiểm định an toàn, Kiểm định thiết bị nâng.