KIỂM ĐỊNH AN TOÀN XE NÂNG HÀNG

VESC Kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu, định kỳ và bất thường đối với các xe nâng hàng  thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH XE NÂNG HÀNG

Khi kiểm định phải lần lượt tiến hành theo các bước sau:

– Kiểm tra hồ sơ, lý lịch thiết bị;

– Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài;

– Kiểm tra kỹ thuật- thử không tải;

– Các chế độ thử tải- phương pháp thử;

– Xử lý kết quả kiểm định.

Lưu ý: Các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được tiến hành khi kết quả kiểm tra ở bước trước đó đạt yêu cầu. Tất cả các kết quả kiểm tra của từng bước phải được ghi chép đầy đủ vào bản ghi chép hiện trường theo mẫu quy định tại Phụ lục và lưu lại đầy đủ tại tổ chức kiểm định.

PHÒNG CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH

HOTLINE HCM: 097 2714 345 Or 0911 095 195

HOTLINE HN: 0978.933.405

Email: kiemdinh@vecvina.com

Facebook: www.facebook.com/vecvina/

 

 

 

 

 

 

Posted by & filed under Kiểm định an toàn, Kiểm định thiết bị nâng.