KIỂM ĐỊNH CẦU TRỤC NHÀ XƯỞNG

Cầu trục, cần trục trong nhà xưởng có phải kiểm định không?

Căn cứ theo Thông tư 36/2019/TT-BLDTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành danh mục các loại máy. Thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì tất cả các loại cần trục, cầu trục và thiết bị nâng hoạt đông trong nhà xưởng đều phải kiểm định trước khi đưa vào sử dụng và kiểm định định kỳ.

Quy trình kiểm định Cầu trục như thế nào?

CÁC BƯỚC KIỂM ĐỊNH

Khi kiểm định kỹ thuật an toàn phải lần lượt tiến hành theo các bước sau:

– Kiểm tra hồ sơ, lý lịch thiết bị;

– Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài;

– Kiểm tra kỹ thuật – Thử không tải;

– Các chế độ thử tải – Phương pháp thử;

– Xử lý kết quả kiểm định

Thời hạn kiểm định của cầu trục là bao lâu?

Thời hạn kiểm định định kỳ là 03 năm. Đối với thiết bị nâng kiểu cầu có thời hạn sử dụng trên 12 năm thì thời hạn kiểm định định kỳ là 01 năm.

Công ty nào được phép kiểm định cầu trục, cần trục?

Tất cả các công ty được chỉ định của Cục An toàn về kiểm định máy móc có yêu cầu nghiêm ngặt trong đó có cầu trục, cần trục, thiết bị nâng…..

Trung tâm Chứng nhận và Kiểm định thiết bị Việt Nam (VESC) là 1 trong những trung tâm được Cục AN toàn cấp phép cho Kiểm định máy móc và thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt

BẤM VÀO ĐÂY XEM GIẤY CHỨNG NHẬN CỤC AN TOÀN

PHÒNG CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH

HOTLINE HCM: 097 2714 345 Or 0911 095 195

HOTLINE HN: 0978.933.405

Email: kiemdinh@vecvina.com

Facebook: https://www.facebook.com/vecvina/

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted by & filed under Kiểm định an toàn, Kiểm định thiết bị nâng.