KIỂM ĐỊNH ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT

Khi có áp lực, ống đồng bị giãn ra làm quay kim, ở mỗi điểm dừng của kim trên thang vạch chỉ thị là tương đương với đơn vị áp suất cần đo. Cấp chính xác càng …

Posted by & filed under Kiểm định hiệu chuẩn thiết bị đo lường.