KIỂM ĐỊNH HỆ THỐNG LẠNH CHILLER, VRV

Chuyên kiểm định hệ thống lạnhhệ thống điều hòa trung tâm, máy … hệ thống lạnh (Kiểm tra Chiller) tòa nhà văn phòng cho thuê, Kiểm định …

Posted by & filed under Kiểm định hệ thống lạnh.