KIỂM ĐỊNH MÁY CÔNG TRÌNH

TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VIỆT NAM chuyên kiểm định tất cả các loại máy thi công trong các công trình xây dựng, đào tạo an toàn, cấp chứng chỉ nghề…

KIỂM ĐỊNH MÁY ĐÀO

KIỂM ĐỊNH MÁY ỦI

KIỂM ĐỊNH XE LU

KIỂM ĐỊNH XE XÚC LẬT….

Đào tạo, cấp chứng chỉ nghề vận hành các thiết bị thi công trong công trình, nhà máy….

LIÊN HỆ:

PHÒNG CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH

HOTLINE HCM: 097 2714 345 Or 0911 095 195

HOTLINE HN: 0978.933.405

Email: kiemdinh@vecvina.com

Facebook: https://www.facebook.com/vecvina/

 

 

 

Posted by & filed under Kiểm định an toàn.