KIỂM TRA MỐI HÀN KẾT CẤU CHỊU ÁP LỰC

Kiểm tra mối hàn Bồn bể và các đường ống chịu áp lực bằng thẩm thấu chất lỏng – Penetrant test (PT) là một trong những phương pháp kiểm tra không phá hủy (NDT) sử dụng các chất lỏng có tính thẩm thấu cao. Khi phun một lớp chất lỏng kiểm tra lên bề mặt mối hàn, do lực mao dẫn của chất lỏng với thành rắn, chất lỏng kiểm tra sẽ thâm nhập (ngấm) vào các vùng khuyết tật trên bề mặt, sau khi loại bỏ phần chất lỏng dư và phun chất hiển thị màu lên mối hàn thì các vùng khuyết tật trên bề mặt mối hàn sẽ hiện ra

 

 

Posted by & filed under THỬ NGHIỆM.