Quan trắc môi trường định kỳ

Tình hình ô nhiễm môi trường tại Việt Nam ta hiện nay diễn ra hết sức phức tạp, rất nhiều rác thải ô nhiễm tràn lan ra ngoài môi trường làm ảnh hưởng đến nguồn tài nguyên thiên nhiên và con người. Một phần rác thải là do ý thức của người dân xả rác bừa bãi, phần lớn có thể là do nhiều doanh nghiệp chưa ý thức được việc xây dựng hệ thống bảo vệ môi trường, không xử lý nguồn thải gây ô nhiễm, nguồn thải vượt mức cho phép từ cơ quan chức năng. Vậy điều mà doanh nghiệp cần làm là gì ?

Posted by & filed under ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN.