Thử nghiệm IP tủ điện, động cơ

Phòng thí nghiệm môi trường phòng thí nghiệm IP và cát lớp thử nghiệm phù hợp cho tất cả các cơ khí, điện, electronoc, automoblie, xe gắn máy, ô tô và các sản phẩm khác và phụ tùng thay thế để làm thử nghiệm chống bụi. Nó được sử dụng để đánh giá liệu các sản phẩm có thể trở kháng và lưu trữ, chạy hay không trong không khí của cát khô hoặc bụi. Nó được áp dụng cho IEC-529, GB4208-93, GB2423.37-89 và GJB150.12.

Đối với máy thử bụi, cửa sổ quan sát lớn với đèn sáng để giữ hộp, và sử dụng các yếu tố làm nóng bằng kính cường lực. Buồng thử nghiệm bụi cung cấp thử nghiệm theo khác nhau iec 60529 cho IP5x & IP6x, JIS, là, tiêu chuẩn DOT mil, Kết hợp các chu kỳ kiểm tra khác nhau có sẵn trong một khối xây dựng hoàn toàn mono. Tất cả các thiết lập có thể được thực hiện trong một bảng điều khiển được thiết kế tiện lợi với sự khuấy động bụi chính xác và thống nhất.

Posted by & filed under THỬ NGHIỆM.