Thử nghiệm kiểm tra mối hàn bằng phóng xạ

Kiểm tra mối hàn bằng chụp phim (hay còn gọi là chụp ảnh phóng xạ, chụp X-Ray)-Radiographic test (RT) là phương pháp thử nghiệm không phá hủy (NDT) sử dụng tia X hoặc tia Gamma là sóng điện từ có bước sóng rất ngắn, tần số dao động và năng lượng rất cao có thể đi xuyên qua toàn bộ chiều dày của mẫu vật cần kiểm tra. Một phần tia bức xạ bị hấp thụ, một phần sẽ đi qua mẫu kiểm tra, lượng hấp thụ và lượng đi qua được xác định theo chiều dày của mẫu vật. Khi có khuyết tật bên trong vật liệu, chiều dày hấp thục bức xạ sẽ giảm, điều này tạo phần khác biệt trong phần hấp thụ, được ghi lại trên phim ở dạng hình ảnh gọi là ảnh bức xạ. Giải đoán phim chúng ta sẽ phát hiện các khuyết tật bên trong vật hàn một cách chính xác.

Posted by & filed under THỬ NGHIỆM.